صنایع دستی و قلم زنی

صنایع دستی مسجودی

هنر قلم زنی

صنایع دستی ایران

هنر دست

map

به نام خدا

صنایع دستی مهدی صنایع دستی اصفهان

   قلمزني‌ مس‌ و برنج‌‌ آنچه امروز بعنوان قلمزني‌ شناخته ميشود و مصنوعات فراواني‌ اعم‌ از مس‌ و برنج‌ بوسيله آن‌تزئين ميگردد در ايران داراي سابقه اي بسيار طولاني‌ است‌. ‌ از آثار فلزي دوره‌ هخامنش نمونه‌هاي بسياري‌ بدست‌ نيامده تا دور نماي رواج اين‌ هنر در‌آن دوران را مشاهده کنيم ولي‌ مجموعه‌ ظرفها و بشقابهاي نقره و طلاي عصر ساساني‌ که‌ ‌بدست‌ استادان ايراني‌ قلم خورده‌ است‌ و سلاطين اين‌ سلسله را در بزم يا رزم‌ و شکار ‌نشان ميدهد .....

ادامه

آهو رو کره برنجی 14 اینچ

اسب رو کره 36 اینچ

درنا برنجی 18 اینچ

اسب رو پا 20 اینچ

اسب رو دم 12 اینچ

 

سخن روز »  

 

 

كل بازديد : 166845
كاربران آنلاين : 2
هفته گذشته : 260
بازدید دیروز : 19
بازدید امروز : 30

 

لینک Pinterest  صنايع دستی و قلم زنی مهدی لینک Pinterest  صنايع دستی و قلم زنی مهدی لینک Pinterest  صنايع دستی و قلم زنی مهدی لینک Pinterest  صنايع دستی و قلم زنی مهدی لینک Google+ صنايع دستی و قلم زنی مهدی لینک Linkedin صنايع دستی و قلم زنی مهدی لینک Telegram صنايع دستی و قلم زنی مهدی لینک Line صنايع دستی و قلم زنی مهدی لینک Cloob صنايع دستی و قلم زنی مهدی

 

mehdihandicrafts.com 2011- 1390 (Update 2017-1396) | SouResHjaN.Com طراحی و توسعه توسط شرکت سورشجان